10 éves a KRE Mentálhigiéné Szak!


A jubileumi műhelykonferencia programja

 

Múlt és jelen: A képzés 10 éve

2012. szeptember 28. Péntek


12.30– 13.30   Érkezés, regisztráció, műhelymunkákra jelentkezés


13.30– 13.45   Dr. Sepsi Enikő dékán köszöntője


13.45– 14.00   Prof. Dr. Vargha András intézetvezető megnyitó beszéde


14.00– 14.30  Prof. Dr. Bagdy Emőke:  A mentálhigiénés képzés

meghonosítása a KRE-n

14.30– 15.00   Dr. Buda BélaTörekvések a lelki egészség javítására a világban


15.00 – 15.30  Dr. Grezsa FerencA mentálhigiénés képzés múltja és jövője

a Kárpát-medencében,  A Mentál Klub,  Műhelyek


15. 30 - 15.45   Fogadalomtétel (azon végzetteknek, akik nem tudták személyesen 

                               átvenni a diplomájukat és szeretnének most fogadalmat tenni.)


15.45 – 16. 15  Kávészünet – közben filmvetítés: KRE Mentál 10 éve képekben


16.15– 17.45   Nagycsoportos szabad-interakciós beszélgetés


17.45 – 18.30  Szünet


18.30– 19.30  Bibliodráma: A Meglepetés Színház előadása

                              (A Társulat a nézők kérései alapján bibliai jeleneteket adnak elő.)


19.30– 22.00  Kötetlen beszélgetések: az évfolyamok és a csoportok

találkozása - vacsora

 

Jövő: Műhelyek - Mentál Klub

2012. szeptember 29. Szombat


9.00– 10.30  Párhuzamos műhelymunkák 


               Beteg a családban

               Mentálhigiéné és homeopátia

               Fókuszolás

               Encounter csoport

                A segítő mentálhigiénéje szociális területen                                    


10.30 – 11.00  Kávészünet


11.00– 12.30   Párhuzamos műhelymunkák


                 Mediáció

                Az internetes levelezés elemzése

                Keresztyén hit  és mentálhigiéné

                 "Merre tovább?" -  Szakmai identitásváltás                                                        


12.30 – 13.30  Ebédszünet


13.30– 15.00  Párhuzamos műhelymunkák 


                Esetmegbeszélő csoport  pedagógusoknak                        

                Kamaszok a gyermekvédelemben

                Mentálhigiéné az önkéntes munkában

                Férfiak nőkbe zárva - nők férfiakba zárva

                Képi kifejezéspszichológiai műhely

                                                      

 

15.00 – 15.30  A konferencia zárása