Előadóink

Prof. Dr. Bagdy Emőke


Klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kanditátusa.


Előadásának címe: A mentálhigiénés képzés meghonosítása KRE-n

(Absztrakt)

Dr. Buda Béla


Orvos, pszichiáter.


Előadásának címe: Törekvések a lelki egészség javítására a világban


Absztrakt:

"A lelkiegészség átfogó, sok emberre ható, a közegészségügy mintájára szervezett védelme alig százéves. Igazán az utóbbi félévszázadban vált  (de még távolról sem elegendő mértékben) társadalmi gyakorlattá. Az előadás kísérlet a főbb fogalmak, modellek és elméletek meghatározására, áttekinti a főbb célkitűzéseket és módszereket. Egyik tétele, hogy minden elképzelés és módszer, ami e téren kialakult, ma is él valamilyen formában és használatos is. 

A fejlődési folyamatban zavaró volt a pszichiátriai betegségek megelőzésének koncepciója, amely biológiai szemléletet is vitt a mozgalomba, illetve visz ma is a pszichiátriai gyógyszerek tényezőjén át. A nyolcvanas évektől sokat ígérő paradigma volt az „új közegészségügy”, illetve az „egészségpromóció” megjelenése. 

Ez részben a gazdasági nehézségek, részben a hatékonyság bizonyításának dilemmái miatt akadt el. Ma is eleven ágazat az alkalmazott egészséglélektan, a közösségi összefogáson és önkéntességen alapuló önsegítés a célzott részvétel (participáció), továbbá a pozitív pszichológia alkalmassága. 

Tekintettel arra, hogy minden eddigi, valamennyire gyakorlattá vált megközelítés ma is használható, az előadás szintetikus elméleti ajánlással, prioritások javaslatával, illetve az egyszerűtől és költséghatékonytól építkező programok megjelölésével próbálkozik."

Dr. Grezsa Ferenc


Pszichiáter szakorvos, mentálhigiénés szakember, szupervizor, szakvezető egyetemi adjunktus.


Előadásának címe:  A mentálhigiénés képzés múltja és jövője a Kárpát-medencében

Absztrakt:

"Az előadó visszatekint a mentálhigiénés továbbképzés KRE-n történő megszervezésére, továbbá ismerteti az elmúlt évtized legfontosabb képzési adatait. A program alapértékeinek tükrében vázolja a képzés határon túli meghonosításának motívumait és célrendszerét, illetve az ezekkel kapcsolatos jövőterveket. Utal olyan, már működő programokra, amelyek – a KRE mentálhigiéné képzésének távoli hozadékaként – egy majdani Kárpát-medence-i magyar segítő hálózat alapját jelenthetik."