Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzési szak a Károlin

Frissültek a az Online Mentálhigiénés Szakirányú Képzés pótfelvételijéről az információk!


Jelentkezési határidő: 2015. július 31.

A pótfelvételi időpontja: 2015. augusztus 25.

A jelentkezés módja: az intézmény honlapján található

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, szakmai önéletrajz

A jelentkezés módja: elektronikus jelentkezési lapon, amely az alábbi linkről érhető el: http://www.kre.hu/btkfelveteli


Kedves Kollégák, 


2015 őszén induló, Online mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szakunkra hívom fel a figyelmeteket:

 

http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szakiranyu.php?smeg_id=2317

 

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

 

Szakirányú továbbképzés neve:   online mentálhigiénés tanácsadás

Munkarend

Fin. forma

Költségtérítés (félév)

Képzési idő (félév)

Irányszám

Képzés gyakorisága

Képzés helye

Képzési terület

Levelező

Önköltséges

100000 Ft

3

20 < 30

Az 1-2. félévben havonta egyszer 2 nap (csütörtök - péntek, vagy kedd - szerda), a 3. félévben havonta egyszer 1 nap (szerda, vagy csütörtök)

Budapest

bölcsészettudomány

 

Részvétel feltétele :  Bölcsészettudomány, hitéleti, jogi, pedagógusképzés, társadalomtudomány, orvos- és egészségtudomány képzési területek szakjain legalább alapképzésben szerzett végzettség és szakképzettség. A felvételi eljárás során előnyt élveznek a következő munkakörökben munkát végzők: mentálhigiénés szakember, viselkedéselemző, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, pedagógus, lelkész, ápoló, orvos. Azok a jelentkezők, akik valamilyen hivatásos vagy laikus segítő szolgálatban megelőzően legalább 3 év munkatapasztalatot szereztek. 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve : online mentálhigiénés tanácsadó szakember

Kapcsolattartó/szakfelelős : : Dr. Grezsa Ferenc egyetemi adjunktus; Szekeresné Hideg Adrienn, Sasné Simon Edit kapcsolattartó, cím: 1036 Budapest, Bécsi u. 324. V. épület, tel/fax:   (1) 430-2342 ,   (1) 483-2882 , email:   hideg.adrienn@kre.hu, simon.edit@kre.hu , honlap: http://www.kre.hu/btk/index. php/szakiranyu-tovabbkepzesek. html .

Jelentkezési határidő : 2015. május 29.

Jelentkezés módja : intézmény honlapján.

Csatolandó dokumentumok : oklevélmásolat, valamint kézzel írott szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete : 2015. szeptember 10.

Egyéb információk : Jelentkezés módja: elektronikus jelentkezési lapon, amely az alábbi linkről érhető el:   http://www.kre.hu/btkfelveteli   

A csatolandó dokumentumokat postai úton kell eljuttatni az egyetem részére. 

Cím: Szekeresné Hideg Adrienn oktatásszervező 1037 Budapest, Bécsi út 324. V. épület 210. A felvételi elbeszélgetés időpontja: 2015. június 9. 


A képzés célja: 

Az online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzés fő célja, hogy megalapozott elméleti ismeretekkel és gyakorlati jártassággal rendelkező online mentálhigiénés tanácsadó szakemberek képzésével hozzájáruljon a jelenleginél szakmailag megalapozottabb, színvonalasabb és hatékonyabb internetes tanácsadási szolgáltatási (szolgálat-) rendszer kifejlődéséhez. A továbbképzés elvégzése nyomán a hallgatók képessé válnak a mentálhigiénés segítő kapcsolat online környezetben való kialakítására és fenntartására. Így online mentálhigiénés tanácsadóként támogatást tudnak nyújtani az interneten hozzájuk forduló, érzelmi, életvezetési, kapcsolati nehézségekkel küzdő, ugyanakkor pszichológiai, pszichiátriai értelemben alapvetően egészséges igénybevevők számára. A képzés várhatóan 2015. szeptember 10-én indul.    


Várjuk jelentkezéseteket!

 

Üdvözlettel: Simon Gabriella